Bestyrelserne

Forsamlingshusets bestyrelse har til opgave, at vedligeholde og udvikle forsamlingshuset, så det vedbliver at være et aktiv for lokalsamfundet.

Formand:
Ulla Pedersen
Drejøvej 10
5466 Asperup
Mobil: 2988 2255
ulla0450@gmail.com

Næstformand
Grethe Eising

gr.eising@email.dk

Udlejning
Kaj Birkelund Pedersen
Telefon: 2970 4748
udlejning@baaringforsamlingshus.dk

Sekretær
Lise Jensen

ilise.jensen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Ejvin Juul

mosehaven2@gmail.com

Kasserer
Jens Kristian Fonnesbech

Telefon: 2080 1751
jkf@aiban.dk

Støtteforeningen for Båring Forsamlingshus 

Støtteforeningens arbejdsopgaver er, at planlægge og gennemføre en række arrangementer. Overskuddet fra arrangementerne går til drift og vedligeholdelse af forsamlingshuset. Følg os på Facebook: https://www.facebook.com/groups/baaringforsamlingshus/

Formand
Per Møller
bankejorden6@gmail.com

Næstformand og udlejning
Peter Josiasen
Telefon: 4138 1816

pjosiasen@yahoo.dk

Kasserer
Jens Kristian Fonnesbech
2080 1751
jkf@aiban.dk

Bestyrelsesmedlem
Søren Rasmussen
fynsvej3@gmail.com