Velkommen til Båring Forsamlingshus

Vil du leje Båring Forsamlingshus se “udlejning”

Corona / Covid 19 virus
I forsamlingshuset er de foreskrevne ting: flydende håndsæbe, papirhåndklæder og håndsprit.
Brugere af huset har ansvar for at overholde myndighedernes anvisninger
med hensyn til afstand og skærpede krav om hygiejne.

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen


Her er lidt om husets historie:

Huset blev bygget i 1886. Efter nederlaget i 1864 mente man der var brug for et øvelseshus. Det lykkedes at indsamle de 4000 kroner, man regnede med, at byggeriet skulle koste, ved at borgere i sognet købte aktier i bygningen. Skødet på matriklen blev foræret af ejeren, Anders Jørgensens enke, Østergaard, mod et par aktier.
Billedet er fra 1888.
Billedet er fra 1939. Her er mere af husets historie!
Billedet er taget af Erik Johansen og er fra 2019 . Murene blev fuget om og enkelte sten skiftet i 2016. I 2019 blev taget skiftet til naturskiffer. I 2020 blev køkkenet renoveret på grund af en vandskade og usikre el og vandinstallationer.