Husregler


Regler for brug af Båring Forsamlingshus.

Huset lejes kun ud til personer over 21 år.
Huset er godkendt til 120 personer i den store sal og 30 personer  i den lille sal dog højest 149 i hele huset i henhold til opslag i forsamlingshuset.
Lejer er ansvarlig for eventuelle myndigheds tilladelser, der knytter sig til lejers arrangement.
Lejer har det fulde ansvar for de lejede faciliteter og deres anvendelse i det aftalte tidsrum. Faciliteterne skal afleveres i samme fysiske stand som ved modtagelsen.
Lejer er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på de lejede faciliteter eller inventar, forvoldt ved lejers brug eller af dennes gæster. Udbedring af eventuelle skader må kun foretages på foranledning af udlejer og efter dennes anvisning.
Lejer er pligtig til at anmelde og erstatte manglende og/eller ødelagt inventar samt evt. skader på forsamlingshuset. Afregnes til dagspris og efter regning.
Der må absolut ikke justeres på varmeanlæg samt gasfyr.
Lejen omfatter brug af de aftalte faciliteter samt forbrug af vand, varme og el, toiletpapir, håndsæbe og papirhåndklæder.
Lejer medbringer selv: Skarpe kokke knive, viskestykker, karklude, køkkenruller, emballage til madvarer (stanniol, poser, etc.)

Huset skal afleveres i ryddet stand efter følgende standard:

Alle gulve støvsuges. Vaskes ikke, men hvis der spildes væske så tør op.
Borde rengøres og sættes på plads under scenen. Borde i lille sal stilles et og et ud fra væggene.
Stole rengøres og sættes på plads i rummet til højre for scenen.
Køkken rengøring: Se plan i køkkenet.
Service sættes tilbage i de skabe hvor det er taget og evt. ødelagt service sættes på køkkenbordet.
Flasker i flaskecontainer og restaffald i lukkede sække lægges i container bag forsamlingshuset.
Dåser og pap skal lejer tage med hjem.
Klaveret sættes ved indgang til scene.
Baren stilles i stolerummet mellem runde borde og stolene.
Det mobile køleskab stilles i forgangen.
Støvsuger og klude findes bag stolerum til højre for scenen.
Ingen adgang til kælder under scene og 1. sal over entre.
Brug af musikanlæg – læs instruktionen.
Af hensyn til vores naboer skal døre og vinduer holdes lukket efter 23.00.
Ved udendørs færdsel skal der vises maksimal hensyn til naboerne.
Rygning må kun ske udenfor og cigaretskodder skal lægges i de dertil beregnede beholdere.
Forlades huset af den ene eller anden grund i lejeperioden, skal lejer sikre sig at huset er aflåst.
Det er ikke tilladt at overnatte i huset jf. brandvedtægterne