Lejebetingelser

Vilkår for leje af Båring Forsamlingshus

Der indgås lejeaftale mellem lejer og udlejer.
Af lejeaftalen fremgår også nedenstående vilkår, samt husregler for brug af Båring Forsamlingshus.

Betaling af depositum: Depositum skal være indbetalt på konto i Middelfart Sparekasse, regnr.0755 kontonummer 3227 004 931, senest 5 bankdage efter modtagelse af lejeaftalen.
Sker indbetalingen ikke senest på 5. dagen, betragtes arrangementet som aflyst, og forsamlingshuset er i sin gode ret til at leje ud, til anden side.
Indbetaling af depositum er lejers sikkerhed for, at have huset til sin rådighed den pågældende dag, på de vilkår der fremgår af lejeaftalen.

Lejeaftalen er accepteret, når Der er registreret indbetalt depositum på vores konto. 

Betaling af lejen: Senest 14 dage før arrangementet skal afholdes. Betalingen skal ske på Middelfart Sparekasse, regnr.0755 kontonummer 3227 004 931

Depositum refunderes ca. 14 dage efter afholdelse af arrangementet. Ved mangelfuld eller manglende rengøring, samt ved ituslået service eller defekter på inventar og lignende, sker der fradrag i depositum efter gældende lejebetingelser.

Afbestillingsbetingelser

Ved afbestilling:
Indtil 3. måneder før arrangementets afholdelse refunderes 100 % af det indbetalte depositum
Indtil 1. måned før arrangementets afholdelse refunderes 25 % af det indbetalte depositum
Herefter refunderes depositum ikke.
Ved lejers afbestilling kan udlejer frit udleje faciliteterne til anden side, dette uanset at der er tilbageholdt depositum